Gözetim Hizmetleri

Normetic

Endüstriyel Gözetim Hizmetleri

Üçüncü Taraf Gözetim, Tedarikçi Değerlendirme ve E..

Üçüncü taraf gözetim hizmetleri, büyük ve karmaşık endüstriyel projele..

Sevkiyat Öncesi ve Sonrası Yükleme Boşaltma

PSI (Pre-shipment Inspection) olarak da bilinen sevkiyat öncesi kontroll..

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence (QA/QC)

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence hizmetleri, malzemelerin, yarı ve nihai ür..

Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Muayenesi alanında uzman kaynak mühendisleri ..

Kaynaklı İmalat (WPS, WPQR)

Kaynaklı imalat gözetim hizmetimiz kapsamında kaynak yöntemiyle birleşti..

Fabrika Kabul Testleri (FAT)

Fabrika kabul testlerine nezaret hizmetleri, ürün ve ekipmanların fabrikada..

Servis İçi (Periyodik) Kontroller

Servis içi kontroller, genellikle yerel ve uluslararası mevzuat ve düzenlem..

Doğal Taş (Mermer, Granit vs) ve Ahşap

Doğal taşlar ve ahşaplar için 3. Taraf Gözetim Hizmetlerinin gerçekleştiril..
Normetic

Enerji, Petrol ve Petrokimya Gözetimleri

Konvansiyonel Enerji

Konvansiyonel (doğalgaz, kömür vb.) enerji santrallerindeki boru hatları, e..

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Santralleri gözetimleri hitap ettiği müşteri profili açısından 2 ana..

Güneş Enerjisi

Güneş (Fotovoltaik) santral gözetimleri kapsamlı deneyime dayanarak, standa..

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik Santral gözetimleri, hidroelektrik santrallerinin yapısı nede..

Biyokütle - Biyogaz Enerjisi

Biyokütleden enerji üretimi, çok çeşitli hammaddeler ve enerji üretim tekno..

Rafineriler ve Kimya Tesisleri

Rafineri ve Kimya tesislerindeki muayene hizmetlerimiz konusunda deneyimli ..

Depolama Tankları (API 650 ve API 653)

API 650 standardına göre atmosferik depolama tanklarının imalat ve montaj g..

Boru Hatları ve Borulama (API 1104 & API 570)

Borulama sistemleri API 570’e göre periyodik muayeneye tabi tutula..

Risk Tabanlı Muayene (RBI)

Risk tabanlı kontrol "RBI/Risk based inspection" ve Güvenilirlik ..
Normetic

Diğer Gözetim Hizmetleri

İnşaat ve Altyapı Yatırımlarına Yönelik Gözetim Hi..

Konut, ticari veya endüstriyel yapılar, inşaat ve işletme esnalarında farkl..

Teknik Durum Değerlendirme Hizmetleri (TDD)

Teknik ve Finansal Durum Tespiti hizmetleri, özellikle bir Proje Finansm..